Đối tác chiến lược

A. QUYỀN LỢI:

  • CƠ HỘI PHÁT TRIỂN KINH DOANH:

Cơ hội trở thành nhà cung cấp cho Qualitas hoặc khách hàng của Qualitas đối với các công trình mà Qualitas thiết kế, thi công.

  • CƠ HỘI QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU:

Các Đối tác chiến lược của Qualitas sẽ được đặt logo, banner quảng cáo trên website của Qualitas.

Cơ hội được đặt logo, banner quảng cáo trên các ấn phẩm marketing của Qualitas như brochure, catalog…

Các bài viết giới thiệu, tư vấn và sản phẩm dịch vụ có thể được đăng trên các trang mục phù hợp trên website Qualitas.

  • CƠ HỘI MỞ RỘNG KẾT NỐI:

Với mạng lưới Đại lý, Cộng tác viên và Đối tác chiến lược rộng khắp trên cả nước, Qualitas mang lại cơ hội kết nối rộng lớn kèm theo cơ hội phát triển kinh doanh tuyệt vời.

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Cung cấp báo giá, dự toán cho các công trình Qualitas tham gia đấu thầu hoặc đang thi công.

Cung cấp sản phẩm mẫu, hướng dẫn kỹ thuật cho Qualitas.

Phối hợp cùng Qualitas gặp chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Cập nhật các sản phẩm mới, công nghệ mới cho Qualitas.

Đặt logo, banner quảng cáo lên website và các ấn phẩm marketing của mình.

Đặt quầy trung bày Qualitas 1.5m2 tại cơ sở kinh doanh của mình (nếu điều kiện mặt bằng cho phép)

Cung cấp thông tin cần thiết để Qualitas đăng thông tin của Đối tác chiến lược lên website hoặc các ấn phẩm marketing của Qualitas.

Góp mặt tại các buổi họp Đối tác chiến lược.

C. ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC:

  • ĐIỀU KIỆN CHUNG:

Các tổ chức, cá nhân có cơ sở kinh doanh các sản phẩm dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng đều có thể trở thành Đối tác chiến lược của Qualitas.

Đối tác chiến lược của Qualitas phải có những ưu đãi cụ thể cho Qualitas hoặc khách hàng của Qualitas đối với các sản phẩm dịch vụ mà mình cung cấp.

  • CHIA SẺ VÀ THỐNG NHẤT:

Bộ phận hỗ trợ Đối tác chiến lược của Qualitas sẽ xuống cơ sở kinh doanh của ứng viên Đối tác chiến lược để trao đổi sâu thêm về công việc kèm với buổi chia sẽ để thống nhất về cách hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

  • KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC:

Các ứng viên được chọn sau buổi chia sẽ và thống nhất sẽ ký thỏa thuận hợp tác và được cấp mã số Đối tác chiến lược.

  • BỐ TRÍ QUẦY TRƯNG BÀY:

Bộ phận Tiếp thị và Hỗ trợ Đối tác của Qualitas sẽ tiến hành bố trí quầy trưng bày và các ấn phẩm marketing theo sự thống nhất giữa các bên liên quan.

  • ĐĂNG KÝ:

Các cá nhân/tổ chức muốn trở thành Đối tác chiến lược vui lòng gửi hồ sơ  bằng một trong các cách sau:

– Gửi hồ sơ ứng tuyển về email: info@qualitas.vn

– Gửi hồ sơ qua zalo (0944 67 00 66)

– Nộp hồ sơ online theo hướng dẫn bên dưới.

Nộp hồ sơ online tại đây